Godshantering

Ankommande och avgående gods

Gods till er monter får tidigast skickas med ankomst 2 dagar innan genomförande. Ange alltid "leveransdatum” till mässan eller det datum ni finns på plats för att ta emot ert gods.
OBS! Nolia ansvarar ej för gods om ni själva inte finns på plats för att ta emot godset när det ankommer. Gods som ankommer tidigare måste av utrymmes- och säkerhetsskäl mellanlagras av respektive speditör på avsändarens bekostnad, såvida inte annat har överenskommits med Nolia.
All godshantering på mässområdet debiteras enlig gällande taxa för vare mässa.

 

Ankommande gods

Gods till mässan ska adresseras:
Nolia AB
Mässans namn samt ert monternummer eller företagsnamn
Siganalvägen 3
903 22 Umeå
Levereras tidigast XX-XX-XX samt ert mobilnummer.

 

Avgående gods


Att fylla i fraktsedel:
Fyll i datum, mottagare (företag, gatuadress, ort, ev. ref), avisera (om telefonavisering innan utkörning ska ske), speditör, ev. kundnummer hos speditören, antal kolli, kollislag.
För var sändning skrivs en fraktsedel och på varje kolli/pall ska det sitta en adresslapp.
Notera gärna fraktsedelsnummer, då eftersökning av gods kräver fraktsedelsnummer.
OBS att ni bokar själv hämtning av gods med er speditör!

 

Tomemballage


Vi lagrar ditt tomemballage på angiven plats under mässan. Märk upp emballaget med en ”Tomemballage”, hämtas och lämnas vid din monter. Vid vissa mässor tillkommer en kostnad.